Ο ΑΝΟΡΘΩΓΡΑΦΟΣ

Ο ΑΝΟΡΘΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΕ ΝΙΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΛΩΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΝΩΝΕΣ

Κ’ ΕΧΗ ΓΡΑΜΕΝΟ ΤΟΝ ΤΟΝΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΛΕΞΕΟΝ
ΑΛΛΑ ΚΕ
ΤΙΣ ΣΙΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕ ΓΡΑΜΑΤΙΚΕΣ
ΝΟΡΜΕΣ

Ο ΑΝΟΡΘΩΓΡΑΦΟΣ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟΛΕΚΤΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ’ ΑΓΡΙΟ

Ο ΑΝΟΡΘΩΓΡΑΦΟΣ
ΜΙΛΑ ΤΗ ΛΙΝΓΚΟΥΑ ΦΡΑΝΚΑ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΑΛΛΗ
ΑΠ’ ΤΗ ΓΛΩΣΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ

Ο ΑΝΟΡΘΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΛΑΣΜΑ ΠΙΚΡΟ
ΑΡΡΟΣΤΟ
ΚΕ ΤΕΡΑΤΟΔΕΣ

ΔΕΝ ΕΧΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΟΥΤΕ ΘΕΟ
ΟΥΤΕ ΘΑ ’ΧΗ ΠΟΤΕ

Ο ΑΝΟΡΘΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΝ’ Ο ΓΥΟΣ

ΜΙΑΣ
ΜΑΝΝΑΣ
ΜΟΥΛΑΤΑΣ

ΜΙΑΣ
ΜΑΝΝΑΣ
ΚΡΕΟΛΛΗΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΓΕΣ ΞΑΝΘΕΣ
ΜΕ ΡΟΓΕΣ ΜΑΒΡΕΣ
ΡΩΓΕΣ ΚΟΜΕΝΕΣ

Ο ΑΝΟΡΘΩΓΡΑΦΟΣ
ΕΙΝΕ

Ο
ΑΝΟΝΙΜΟΣ
ΑΣΚΗΜΟΣ
ΠΟΙΗΤΙΣ

Ο
ΑΝΟΝΙΜΟΣ
ΣΚΗΛΟΣ
ΠΟΥ
ΒΑΔΙΖΗ

ΜΑΚΡΥΑ
ΑΠ’ ΤΑ ΣΥΝΩΡΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥ
ΚΕ
ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ.