Το μεταφραστικό δίκτυο αντιπληροφόρησης εκτάκτως στο Αυτόνομο Ραδιόφωνο Ιωαννίνων

εκπομπή από τα τσιράκια του Sabotage+Ειδήσεων μαζί με σύντροφο από το Contra Info

… συντονιστείτε το Σάββατο, 15 Δεκέμβρη, από τις 18.00 η ώρα

ακούστε ζωντανά εδώ