Πετροφωτιές

Η μνήμη άγκιστρο
στις αναμονές
ημιτελών κτηρίων

Κάποτε έλεγα
κάνουν καλή δουλειά
όσοι οργώνουνε τη γη

Κάποτε έλεγα
να καταλάβουμε
τα μέσα παραγωγής

Τώρα θέλω να δω
τον κάμπο άδειο από σπαρτά
τις φάμπρικες καμένες

Τώρα λαγοκοιμάμαι
διπλωμένος
σε κάποιο σανατόριο

Τι να τα κάνεις τα καλούδια
με τον καρκίνο βυθισμένο
δυο σπιθαμές στο στέρνο;