Εξάρχεια, Αθήνα: Ανακοίνωση της Κλέους 96

Στις 8 Ιούνη 2016 καταλάβαμε ένα κτήριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 96 στα Εξάρχεια με σκοπό την οικοδόμηση ενός πολιτικού χώρου με βάση την κοινότητα. Ως ποικιλόμορφη ομάδα ατόμων με διάφορα υπόβαθρα, είχαμε επίγνωση ότι ναι μεν είχαμε πολλούς κοινούς στόχους και την ίδια πολιτική στρατηγική, αλλά διαφωνούσαμε ως προς τακτικές και επίπεδα κινδύνου που ήμασταν διατεθειμένες/οι ν’ αναλάβουμε. Ελπίζαμε πως δουλεύοντας και μαθαίνοντας από κοινού στο πλαίσιο της συλλογικότητάς μας και της ανάμειξής μας στον αγώνα της ευρύτερης κοινότητας θα ξεπερνούσαμε αυτές τις διαφορές.

Ωστόσο, πολύ σύντομα βρεθήκαμε αντιμέτωπες/οι με ισχυρή αστυνομική καταπίεση, συμπεριλαμβανομένης μιας ζόρικης εκκένωσης που είχε ως αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις. Ενστικτωδώς αποφασίσαμε ν’ αντισταθούμε σε αυτή την καταπίεση με την άμεση ανακατάληψη του κτηρίου και ζητήσαμε τη στήριξη της υπόλοιπης κοινότητας ώστε να την υπερασπιστούμε. Κάποιες καταλήψεις επέλεξαν να μας στηρίξουν και κάποιες όχι.

Αναγνωρίζουμε ότι η έλλειψη στήριξης ήταν κυρίως συνέπεια της δικής μας έλλειψης επικοινωνίας και πολιτικής εμπλοκής με τις υπάρχουσες συνελεύσεις κι είμαστε πρόθυμες/οι ν’ αποδεχτούμε ότι κάναμε λάθος.

Μετά από μακρά συζήτηση εντός της συλλογικότητας, έγινε φανερό ότι δυστυχώς η απειλή επανάληψης μιας εκκένωσης και συλλήψεων μας δίχασε πολιτικά ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι πριν. Γι’ αυτό αποφασίσαμε ν’ αφήσουμε το σπίτι και να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην παροχή στήριξης σε άλλες υφιστάμενες καταλήψεις.

[μετάφραση από τ’ αγγλικά]