Αντικατασταλτική αφίσα από την Ουρουγουάη

Περισσότεροι μπάτσοι στους δρόμους, ακόμα πιο εξειδικευμένοι στην καταστολή, που συλλαμβάνουν όποιον τους καπνίσει.

Περισσότερες εταιρείες που ισοπεδώνουν τη Γη και μολύνουν το νερό, και περισσότερα μεγα-πρότζεκτ για να λεηλατούν και να εμβαθύνουν την εκμετάλλευση.

Περισσότερες κάμερες για να μας επιτηρούν με τη δικαιολογία της βίας που το ίδιο το κράτος παράγει.

Μέσα (παρα)πληροφόρησης που σπέρνουν τον φόβο και καλούν στην αιχμαλωσία και στην κατανάλωση όλων όσων δεν χρειαζόμαστε.

Απέναντι σε όλα αυτά: αυτοοργάνωση, ελεύθερη σκέψη, δράση.

Και τώρα και πάντα, ν’ αυτοοργανωθούμε για να γκρεμίσουμε τα τείχη της κυριαρχίας.

Η λευτεριά μάς περιμένει.

Αναρχικές/οί

Πηγή: Periódico Anarquía