Πλαστικόσμος

Η ελευθερία έγινε δεδομένη
σε γιγαντοοθόνες διαφημισμένη
σε πολύχρωμα πλαστικά πακέτα τυλιγμένη
κι ως φθηνό μαζικό αγαθό πουλημένη
μέσα στο θέαμα από περίλαμπρα τζαμένια ανάκτορα
οι άνθρωποι κίνησαν να την πιάσουνε με βιάση
με τσιπ rfid στο λαιμό.

Πλαστικόσμος, κατοικημένος απ’ ανθρώπους
με πλαστικόνειρα
που μετουσιώνονται σε επιπλέοντα νησιά στους ωκεανούς
και σαν σχηματίσουνε την όγδοη ήπειρο
– το νέο κόσμο – Πλάστικα
θα μας υποδεχτούν μ’ ένα Άγαλμα της Ελευθερίας από πλαστικοχετό.

Ω παντοδύναμε Πλαστικέ Θεέ,
ο ων επί πάντων πολιτισμός ας είναι ευλογητός!