Απεργίες πείνας από 2/3 – Ιατρικές γνωματεύσεις από φυλακές τύπου Γ Δομοκού

λάβαμε από «Συγγενείς-φίλους κρατουμένων και διωκόμενων αγωνιστών» (sygeneis-filoi@espiv.net)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Δομοκός 11/3/2015

Οι παρακάτω υπογράφοντες ιατροί, βεβαιώνουμε ότι στις 11/3/2015, μετά από τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, εξετάσαμε τον κ. Δημήτριο Κουφοντίνα κρατούμενο στις φυλακές υψίστης ασφαλείας (τύπου Γ) Δομοκού, απεργό πείνας από 2/3/2015, ως και σήμερα.

Μετά από τη μελέτη του ιατρικού του φακέλου, λήψη λεπτομερούς ιστορικού, κλινικής και παρακλινικής εξέτασης (ΗΚΓ), διαπιστώνουμε απώλεια βάρους 6 κιλών, έντονη αδυναμία, εύκολη κόπωση στην ελάχιστη προσπάθεια (βάδιση ολίγων μέτρων), δύσπνοια προσπάθειας, ωχρότητα δέρματος και βλεννογόνων, αδυναμία κάτω άκρων ως και αναφερομένη ζάλη και έντονη κεφαλαλγία.

Επίσης διαπιστώθηκε υπόσφαγμα δεξιού οφθαλμού, αναφερόμενο θάμβος όρασης και αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης (δακτυλική μέτρηση, διάγνωση ιατρού κ. Μάνη οφθαλμιάτρου, εκτελούσα χρέη αγροτικού γιατρού στις φυλακές Δομοκού).

Εκ του αναφερόμενου ιστορικού, αναφέρονται παρελθούσες πολυήμερες απεργίες πείνας, που είχαν σαν αποτέλεσμα την καταπόνηση του οργανισμού του.

Αναμένοντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και με δεδομένο τη συνέχιση της απεργίας πείνας του κ. Κουφοντίνα Δ., εκτιμούμε ότι τις προσεχείς μέρες, θα γίνει έκδηλη η απορρύθμιση του οργανισμού του, ως αποτέλεσμα ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών, απορρύθμιση που ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις απειλητικές για την οργανική, διανοητική και ψυχική του υγεία, ακόμα και για την ίδια του τη ζωή.

Για τους παραπάνω λόγους συνιστούμε την άμεση διακομιδή του σε Γενικό Νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο, παρακολούθηση και υποστήριξη των βασικών του λειτουργιών.

Οι γνωματεύοντες Ιατροί
Π.ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – Σ.ΣΑΚΚΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Δομοκός 11/3/2015

Οι παρακάτω υπογράφοντες ιατροί, βεβαιώνουμε ότι στις 11/3/2015, μετά από τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, εξετάσαμε τον κ. Σοφιανίδη Γεώργιο κρατούμενο στις φυλακές υψίστης ασφαλείας (τύπου Γ) Δομοκού, απεργό πείνας από 27/2/2015, ως και σήμερα.

Μετά από τη μελέτη του ιατρικού του φακέλου, λήψης λεπτομερούς ιστορικού, κλινικής και παρακλινικής εξέτασης (ΗΚΓ), διαπιστώνουμε απώλεια βάρους 6,5 κιλών, έντονη αδυναμία, εύκολη κόπωση στην ελάχιστη προσπάθεια (βάδιση ολίγων μέτρων), δύσπνοια προσπάθειας, ωχρότητα δέρματος και βλεννογόνων, ικτερική χροιά αδυναμία κάτω άκρων ως και αναφερομένη ζάλη.

Ακόμα από τη μελέτη του ιατρικού του φακέλου, διαπιστώσαμε έντονη υπερουριχαιμία, ως και αναφερομένη μέλαινα διαρροϊκή κένωση προ εβδομάδας.

Αναμένοντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και με δεδομένη τη συνέχιση της απεργίας πείνας του κ. Σοφιανίδη, εκτιμούμε ότι τις προσεχείς μέρες, θα γίνει έκδηλη η απορρύθμιση του οργανισμού του, ως αποτέλεσμα ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών, απορρύθμιση που ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις απειλητικές για την οργανική, διανοητική και ψυχική του υγεία, ακόμα και για την ίδια του τη ζωή.

Για τους παραπάνω λόγους συνιστούμε την άμεση διακομιδή του σε Γενικό Νοσοκομείο για και περαιτέρω έλεγχο, παρακολούθηση και υποστήριξη των βασικών του λειτουργιών.

Οι γνωματεύοντες Ιατροί
Π.ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – Σ.ΣΑΚΚΑΣ

βλ. και ενημέρωση από 12/3/2015