Απεργίες πείνας από 2/3 – Ιατρική γνωμάτευση από φυλακές Κορυδαλλού

λάβαμε από «Συγγενείς-φίλους κρατουμένων και διωκόμενων αγωνιστών» (sygeneis-filoi@espiv.net)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Κορυδαλλός 24/3/2015

Οι παρακάτω υπογράφοντες ιατροί, βεβαιώνουμε ότι σήμερα στις 24/3/2015, μετά από τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, εξετάσαμε τους κρατούμενους απεργούς πείνας από 2/3/2015, Πολύδωρο Γεώργιο, Τσάκαλο Γεράσιμο, Χατζημιχελάκη Χαρίλαο και την Οικονομίδου Όλγα, ομοίως κρατούμενη απεργό πεινάς από 2/3/15.

Άπαντες οι εξετασθέντες εμφανίζουν μεγάλη απώλεια βάρους από 13,3 % έως και 15,3% του αρχικού των σωματικού βάρους, έντονη αδυναμία, καταβολή, ζάλη και εύκολη κόπωση στην ελάχιστη προσπάθεια.

Αντικειμενικά εμφανίζουν έντονη ωχρότητα, ορθοστατική υπόταση, βραδυκαρδία και χαμηλές τιμές σακχάρου αίματος.

Με δεδομένη τη συνέχιση της απεργίας πείνας, εκτιμούμε ότι σύντομα, θα γίνει έκδηλη η απορρύθμιση του οργανισμού τους, ως αποτέλεσμα ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών, απορρύθμιση που ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις απειλητικές για την οργανική, διανοητική και ψυχικής τους υγεία, ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή.

Για τους παραπάνω λόγους συνιστούμε την άμεση και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διακομιδή τους σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο του ΕΣΥ για περαιτέρω έλεγχο, παρακολούθηση και υποστήριξη των βασικών τους λειτουργιών και αντιμετώπιση τυχόν σοβαρών και απειλητικών για τη ζωή τους επιπλοκών.

Οι γνωματεύοντες Ιατροί
Σ.ΣΑΚΚΑΣ – Π.ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
_

βλ. ενημερώσεις 1 & 2 (24 & 25/3/2015) για διακομιδή των τεσσάρων απεργών πείνας, μελών της ΣΠΦ, σε νοσοκομεία εκτός φυλακών