Αθήνα: Ανοιχτή συνέλευση, Σάββατο 18/7, 18.00, Πολυτεχνείο

Ως συνέχεια των ανοιχτών συνελεύσεων της Δευτέρας 13/7, της Τρίτης 14/7 και της Πέμπτης 16/7, καλούμε εκ νέου σε ανοιχτή συνέλευση το Σάββατο 18/7, ώρα 18.00, στο Πολυτεχνείο, για τη συνδιαμόρφωση δράσεων με σκοπό την προπαγάνδιση κεντρικής αναρχικής πορείας την Τετάρτη 22/7 (2η μέρα ψήφισης του μνημονίου), καθώς και για τη συνδιοργάνωση της ίδιας της πορείας.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Πρωτοβουλία αναρχικών