[Αθήνα] Κείμενο Βασικών Θέσεων του Χώρου Πολύμορφης Δράσης Αναρχικών Ζαΐμη 11

Το κατειλημμένο κτήριο επί της οδού Ζαΐμη 11, στα Εξάρχεια, αποτελεί έναν χώρο πολύμορφης αναρχικής θεώρησης και δράσης. Προσδιορίζουμε το περιεχόμενο του χώρου ως αναρχικό, διότι επιλέγουμε η θεώρηση και η δράση μας να προσανατολίζεται και να επικεντρώνεται στον αγώνα ενάντια σε κάθε ιεραρχική, εκμεταλλευτική, εξουσιαστική και ολοκληρωτική δομή, καθώς και σε κάθε νοοτροπία που τις αναπαράγει, τις αναπτύσσει και τις διαιωνίζει.

Βασικό χαρακτηριστικό του εγχειρήματος είναι η αντίληψη της πολυμορφίας, όχι μόνο ως προς τις πρακτικές, αλλά και ως προς τις θεωρήσεις και αναλύσεις. Το παραπάνω χαρακτηριστικό επιτυγχάνεται με τον σεβασμό, την αναγνώριση και συνύπαρξη στα πλαίσια της αλληλεγγύης αναμεταξύ των εκάστοτε σχηματισμών που στελεχώνουν το παρόν εγχείρημα. Πρακτικά, στο επίπεδο της συνύπαρξης, επιθυμούμε η εσωτερική κριτική να γίνεται σε συντροφικά πλαίσια. Οι θέσεις και οι στάσεις που διεκδικούν την απόλυτη αλήθεια αποτελούν για εμάς δογματισμό, διασπούν, πολώνουν, τείνουν στον ηγεμονισμό και τη δημιουργία άτυπων ιεραρχιών.

Όλες οι διαδικασίες του κτηρίου είναι οριζόντιες και οι αποφάσεις που το αφορούν ως κατάληψη λαμβάνονται από τη διαχειριστική συνέλευσή του, βάσει συνδιαμόρφωσης. Για όσες ομάδες επιθυμούν να είναι μέρος της κατάληψης, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους στη διαχειριστική συνέλευση του κτηρίου.

Για εμάς, κύρια στόχευση και επιθυμία είναι τα αναρχικά εγχειρήματα εντός της κατάληψης να κινούνται παράλληλα, έχοντας τη δυνατότητα της αυτόνομης ανάπτυξής τους, και να τέμνονται με τα άλλα εγχειρήματα ή και με το σύνολο ακόμα της κατάληψης, όταν αυτό είναι εφικτό.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΊΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΑΡΧΙΑ

“Χώρος Πολύμορφης Δράσης Αναρχικών Ζαΐμη 11”

Η κατάληψη θα είναι ανοιχτή
σε νέα εγχειρήματα από τις 20 Ιανουαρίου 2016.
Τα εγχειρήματα που επιθυμούν να τη στελεχώσουν
καλούνται να αυτοπαρουσιαστούν
στη διαχειριστική συνέλευσή της,
κάθε Τετάρτη και ώρα 6μμ
.