Εξάρχεια: Κείμενο παρουσίασης του χώρου δερματοστιξίας “H Εννιάρα”

Η δομή αυτή υπόκειται στην αναρχική ομάδα τέχνης Οχετός. Στεγάζεται στον χώρο πολύμορφης δράσης αναρχικών Ζαΐμη 11. Η δομή στοχεύει στη διάχυση των αναρχικών μας προταγμάτων, καθώς και στην έμπρακτη εφαρμογή των εννοιών της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης και της πολύμορφης επίθεσης σε κράτος και κεφάλαιο.

Άμεσος σκοπός της δομής, σε πρώτο βαθμό, είναι να επιτύχει όσο το δυνατόν την υλικοτεχνική της αυτονομία. Τα μισά έσοδα θα κατατίθενται στο ταμείο του Οχετού και το υπόλοιπο ποσό στο ταμείο της δομής (για τα αναλώσιμα).

Για την πλήρη αυτοδιαχείριση του σώματος και της έκφρασης.

“H Εννιάρα”