Αλμάδα, Πορτογαλία: Ντράβαλα για το Κέντρο Ελευθεριακής Κουλτούρας, αναρχικό στέκι στο Κασίλιας

Στα τέλη Δεκέμβρη του 2013 λάβαμε επιστολή του κατόχου του ενοικιασμένου ακινήτου επί της οδού Κάντιδου ντους Ρέις 121, στο Κασίλιας, ενός χώρου που το Κέντρο Ελευθεριακής Κουλτούρας (Centro de Cultura Libertária) χρησιμοποιεί ως έδρα εδώ και 40 χρόνια.

Η ειδοποίηση του ιδιοκτήτη, ενταγμένη στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής ενοικίων σύμφωνα με το νέο καθεστώς αστικής μίσθωσης, προτείνει μιαν αύξηση της τάξης του 67% επί της τρέχουσας τιμής του ενοικίου, καθώς και τη μετατροπή του συμβολαίου από αορίστου χρόνου σε πενταετούς διάρκειας, χωρίς δέσμευση ανανέωσης.

Αφού απευθυνθήκαμε σε δικηγόρο, καταλήξαμε στ’ ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε αύξηση του τρέχοντος ενοικίου, δεδομένου ότι το Κέντρο Ελευθεριακής Κουλτούρας καταβάλλει μηνιαίως ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το 1/15 της αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου, ποσοστό που προβλέπει ο νόμος. Απ’ την άλλη, φαίνεται πως στέκει νομικά η παύση της ισχύος αορίστου χρόνου στο μισθωτήριο, κι έτσι το συμβόλαιο ενοικίασης του χώρου μέλλει να έχει διάρκεια πενταετίας, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη χρόνια. Από ’κεί κι έπειτα, η συνέχεια του Κέντρου Ελευθεριακής Κουλτούρας στον ίδιο χώρο είναι στο έλεος του ιδιοκτήτη.

Στείλαμε ήδη, μέσω δικηγόρου, μιαν έγγραφη ένσταση κατά της αύξησης του ενοικίου. Η όλη διαδικασία, με τις επισκέψεις σε δικηγόρους και τα παράβολα για τη σύνταξη της αντίκρουσης, θα μας κοστίσει περίπου 400 ευρώ, μια δαπάνη που στην παρούσα συγκυρία ξεπερνάει τις δυνατότητες του συλλόγου μας. Γι’ αυτόν το λόγο απευθύνουμε ένα κάλεσμα στους συνεργαζόμενους και φίλους του Κέντρου Ελευθεριακής Κουλτούρας να μας στηρίξουν για να τα βγάλουμε πέρα μ’ αυτά τα έξοδα.

Το Σάββατο, 25 Γενάρη 2014, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τη διαδικασία που αντιμετωπίζουμε, και θα ακολουθήσει χορτοφαγική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης. Κάθε δωρεά είναι προφανώς καλοδεχούμενη.

Διεύθυνση: Rua Cândido dos Reis, 121, 1º Dto, Cacilhas, Almada

Αφίσα εκδήλωσης + στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού εδώ