Πορτογαλία: Έκθεση ανατρεπτικών εκδόσεων στη Λισαβόνα

Από τις 26 ως τις 28 Σεπτέμβρη στη βιβλιοθήκη BOESG.
Νούμερο 13, 1ο στ’ αριστερά, επί της Ρούα ντας Ζανέλας Βέρδες, στη γειτονιά του Σάντος της Λισαβόνας.

Στην τρέχουσα πραγματικότητα λίγοι είναι οι μη εικονικοί χώροι σύμπλευσης που έχουν φτιαχτεί για τον διάλογο και την παρουσίαση κριτικών ιδεών απέναντι στις διάφορες διεργασίες της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης στις οποίες βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι. Η δημιουργία τέτοιων χώρων είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός λόγου επιθετικού ενάντια σε αυτές τις ίδιες τις διεργασίες, γεννώντας μια έμπρακτη συνενοχή ανάμεσα στα διάφορα άτομα που συστήνουν τη βάση αυτής της κριτικής.

Υπό αυτή την έννοια δημιουργήσαμε τούτο τον χώρο διαλόγου και έκθεσης ανατρεπτικών εκδόσεων, προκειμένου να συνεχίσουμε να καθιστούμε τις λέξεις όπλα ενάντια σε όλα όσα απεχθανόμαστε σε αυτή την κοινωνία και για την οικοδόμηση εναλλακτικών που μας απελευθερώνουν από τις ηγεμονεύουσες σχέσεις κυριαρχίας. Στη διάρκεια του τριημέρου θα υπάρχει χώρος για παρουσιάσεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, φανζίν, μουσικής και βίντεο, ως σημεία εκκίνησης για τον διάλογο γύρω από ιδέες και πρακτικές που συνεισφέρουν στην ανατροπή της πραγματικότητας που βιώνουμε.

Επικοινωνία: mostradedicoesubversivas@riseup.net
Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της έκθεσης.