Γαλλία: Παραμονή πρωτοχρονιάς στη φυλακή της Χάβρης

Όμορφα πυροτεχνικά
στο σωφρονιστικό της Χάβρης
αλληλέγγυα και νυχτερινά
σε πείσμα των προβολέων της σκοπιάς
τούτη την πρώτη μέρα της χρονιάς

Από μέσα, οι κρατούμενοι
που δε σκοπεύαν να το ράψουνε
την εξουσία χλευάσανε.
Εν τέλει φύγαμε όπως όπως
με την ελπίδα ν’ αποδράσουνε!

Σ.τ.μ.: Το πρωτότυπο είναι ακροστιχίδα, όπου το πρώτο γράμμα κάθε σειράς σχηματίζει τις λέξεις «καλή χρονιά».