[Ελλάδα] Αναθεωρημένο κείμενο αυτοπαρουσίασης του Οχετού

Λάβαμε μαζί με τη σημείωση τέλους:

Αναρχικό Δίκτυο Δημιουργίας ΟΧΕΤΟΣ

Ο Οχετός είναι ένα αναρχικό δίκτυο, το οποίο σκοπό έχει τη διάχυση της εξεγερτικής θεωρίας και πράξης μέσω της κάθε μορφής δημιουργίας. Η συγκρότηση αυτή κινείται προς την ατομική και ομαδική μορφοποίηση της έκφρασής μας, καθώς και την ανάπτυξη, προώθηση και τη διοχέτευσή της.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ & ΚΟΙΝΗ ΑΞΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

Κάθε πρόσωπο εντός της ομάδας αντιλαμβάνεται τη δημιουργία από την υποκειμενική του θέση, ενώ όλες οι θέσεις συγκλίνουν στον παρεμβατικό και εξεγερτικό χαρακτήρα της. Ο Οχετός είναι μία αντιπρόταση που πολεμά κάθε είδους εναλλακτική κουλτούρα, κάθε μορφή θεαματικής και ακίνδυνης τέχνης, που, όντας πράγμα πλήρως αφομοιωμένο από το κυρίαρχο σύστημα, αποσκοπεί μόνο στη μαζική παραγωγή και κατανάλωση, στην παθητικοποίηση των ατόμων, την αντικειμενοποίηση της τέχνης, τη θεαματικοποίηση της κριτικής και της αντίστασης, τον διαχωρισμό »πομπού» και »δέκτη», καθιστώντας έτσι την έκφραση ένα απλό προϊόν αποχαύνωσης και εφήμερης, φτηνής διασκέδασης. Δρούμε με σκοπό το σπάσιμο της κανονικότητας και της απάθειας, και την επίτευξη μιας ενεργούς διάδρασης μεταξύ του δημιουργού, του έργου και του αποδέκτη του. Προτάσσουμε την ενοποίηση λόγου και πράξης σε όλα τα πεδία του αναρχικού αγώνα.

Ξεκαθαρίζουμε ότι το κάθε άτομο διατηρεί τη μοναδικότητα των θέσεων και την αυτονομία των κινήσεών του. Άλλωστε, είναι αντίθετο με τις προθέσεις μας να θεωρούμε ότι όλα τα άτομα που συμμετέχουν στον Οχετό πρέπει να έχουν κοινή, απόλυτη και “αλάνθαστη” κοσμοθεωρία και άποψη. Απεναντίας, προτάσσουμε την πολυμορφία και την πολυφωνία του αναρχικού αγώνα, μακριά από δογματικές αντιλήψεις απόλυτου χαρακτήρα, που διεκδικούν τον ρόλο μιας “αλήθειας”, μιας “αδιαμφισβήτητης ορθότητας”.

Από τα άτομα του Οχετού οργανώνονται, πραγματοποιούνται και στηρίζονται δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στη δημόσια σφαίρα και προκρίνουν τη διάχυση της εξεγερτικότητας. Μια εξεγερτικότητα που δεν έγκειται αναγκαστικά και αποκλειστικά στο σύνολο του περιεχόμενου του υλικού που προωθείται, αλλά και στον τρόπο (ανα)παραγωγής του. Κατά συνέπεια, δε συνυπογράφεται πάντα το περιεχόμενο καθ’ εαυτό, αλλά ο σκοπός και τα μέσα (ανα)παραγωγής του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι πρακτικές και οι τακτικές μας βασίζονται πάνω στις αρχές της αυτοοργάνωσης, της οριζοντιότητας και της αλληλεγγύης, ενώ ο προκρινόμενος τρόπος λήψης αποφάσεων είναι η ομοφωνία και η συναίνεση.

Το μοντέλο λειτουργίας μας διατηρεί α) κλειστά χαρακτηριστικά, δηλαδή όσα άτομα συμμετέχουν στον Οχετό γνωρίζονται μεταξύ τους, β) άτυπα χαρακτηριστικά, καθώς δεν υπάρχει κεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων, εφόσον στον Οχετό εντάσσονται ατομικότητες, ομαδοποιήσεις και δομές που έχουν πλήρη ανεξαρτησία κινήσεων, αφού καλύπτουν τα μίνιμουμ αξιακά συμφωνηθέντα του δικτύου.

Ο Οχετός δρα είτε α) με ατομικότητες, οι οποίες όποτε το κρίνουν απαραίτητο δομούν ευκαιριακούς πυρήνες συγκεκριμένου ενδιαφέροντος (π.χ. μια δράση, ένα κείμενο, ένας συντονισμός κλπ.), είτε β) με ομαδοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν πιο σταθερούς και αξιακά συμπαγείς πυρήνες, είτε γ) με δομές, οι οποίες αποτελούν πυρήνες με υλική υπόσταση και πιο σταθερό και αξιακά συμπαγή χαρακτήρα (π.χ. δομή tattoo studio, booth ηχογραφήσεων κλπ.). Σταθερές συνελεύσεις θα υπάρχουν μόνο σε δομές/πυρήνες/ομαδοποιήσεις που θα το έχουν οι ίδιες συμφωνήσει. Οι συνελεύσεις τους και ο τρόπος λειτουργίας τους θα καθορίζονται από τις ίδιες.

Κατά συνέπεια, ο Οχετός δεν παράγει ενιαία δημιουργία, συνυπογεγραμμένη από όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν, εκτός αν κάτι τέτοιο προκύψει. Οι δράσεις και ο λόγος που θα βγαίνουν, θα είναι ουσιαστικά δράσεις και λόγος πυρήνων (ευκαιριακών ή σταθερών), πρωτοβουλιών και ατομικοτήτων, καθώς ο Οχετός δεν αποτελεί μια συμπαγή ολότητα που επιδιώκει να μαξιμάρει τις θέσεις της (πέραν των μίνιμουμ αξιακών που τίθενται στο παρόν κείμενο), αλλά ένα άτυπο δίκτυο με αυτονομία και ανεξαρτησία κινήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Το υλικό, οι δράσεις και ο λόγος του Οχετού είναι αυτοχρηματοδοτούμενα από το ατομικό ταμείο του εκάστοτε μέλους ή από το συλλογικό ταμείο της όποιας ομαδοποίησης/δομής/πυρήνα. Σκοπός μας, ως προς τον πρακτικό τομέα, είναι να επιτύχουμε την υλικοτεχνική αυτονομία της κάθε παραγωγής, σε κάθε μορφή δημιουργίας που (ανα)παράγεται και διοχετεύεται, όσο το δυνατόν εκτός των καθιερωμένων σχέσεων αγοράς – πώλησης.

ΟΧΕΤΟΣ

Ονομάσαμε Οχετό το σύνολο των κινήσεων που αναπτύσσουμε κόντρα στην ιεραρχική κοινωνία του ολοκληρωτισμού, της εκμετάλλευσης, του εγκλεισμού και του θεάματος, της καταπίεσης και της τυφλής υποταγής. Εμείς θεωρούμαστε τα παραδείγματά της προς αποφυγή, είμαστε ο υπόνομος που τόσο καιρό δομείται με το να τον περιθωριοποιούν, είμαστε τα απόβλητα της υπάρχουσας κοινωνίας. Τώρα τα απόβλητα ξεχύνονται παντού, για την απαλλοτρίωση της έκφρασης και της κάθε στιγμής.

αναρχικό δίκτυο δημιουργίας Οχετός
oxetos@riseup.net | oxetos.espivblogs.net

* Βρισκόμενες/οι σε μια συνεχή αυτοκριτική, επιθυμούμε την κριτική πάνω στο σύνολο του λόγου και των δράσεών μας και είμαστε ανοιχτές/οί για συζήτηση με σκοπό τη συνεχή αναβάθμισή τους και τη μεταξύ μας ζύμωση. Ήδη ο χαρακτήρας του Οχετού άλλαξε από ομάδα τέχνης σε δίκτυο δημιουργίας, ενώ αναθεωρήθηκε ο τρόπος λειτουργίας, καθώς καταργήθηκε το μοντέλο κεντρικής, σταθερής συνέλευσης, και προκρίθηκε το άτυπο, κλειστό μοντέλο. Το παρόν αυτοπαρουσιαστικό κείμενο αποτελεί αναθεώρηση του πρώτου κειμένου του Οχετού, έπειτα από συνολική συμφωνία των ατόμων που ως τώρα συμμετέχουν.