Χιλή: Αναρχική συνάντηση στο Βαλπαραΐσο στις 12 Φλεβάρη

Στις 12 Φλεβάρη 1541 ιδρύθηκε η πόλη του Σαντιάγο, στο όνομα του βασιλιά της Ισπανίας, του θεού και της καθολικής εκκλησίας. Έτσι ξεκινάει η διαδικασία αποικιοποίησης αυτού του τμήματος της Αμερικής, μέσω της τρομακτικής επιβολής μιας πίστης, μέσω της σφαγής, του εκτοπισμού και της βίαιης καθυπόταξης όσων κατοικούσαν σε αυτά τα εδάφη. Αντίστοιχα, στις 12 Φλεβάρη 1818 ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία του κράτους έθνους της Χιλής: ο πόλεμος για την εξουσία κερδήθηκε από την πλευρά των ιντεπεντεντιστών.

Για άλλη μια φορά ένα κράτος εγκαθιδρυόταν μέσω της στρατιωτικής ισχύος, ένα κράτος που δεν δίστασε να συντρίψει με γενοκτονίες και σφαγές κάθε χειρονομία εξέγερσης καθ’ όλη την ιστορία του. Αυτή η ημερομηνία, όπως τόσες άλλες, αντιπροσωπεύει την καταστροφή και τον θάνατο, τη βία και την αλαζονική εγκαθίδρυση συμβόλων που μόνο αδιάφορους δεν μας αφήνουν. Τουναντίον, φτύνουμε πάνω τους, μιας και είναι πιστές αναπαραστάσεις της εξουσιαστικής κουλτούρας πάνω στην οποία θεμελιώνεται η διαιώνιση της κυριαρχίας, της πολιτικής και του εξορυκτισμού.

Η ίδια η εξέλιξη του Κεφαλαίου και οι αναδιαρθρώσεις του μας δείχνουν πως οι εξουσίες παράγουν νέες μορφές κυριαρχίας. Σήμερα το πλάνο I.I.R.S.A. (Πρωτοβουλία για την Περιφερειακή Ολοκλήρωση της Νότιας Αμερικής) τίθεται σε εφαρμογή σε ολόκληρη την νότια Αμερική, ως σχέδιο εξάπλωσης των δικτύων εκμετάλλευσης της φύσης. Ή ακόμα ο εξευγενισμός, δηλαδή ο βίαιος εκτοπισμός πληθυσμών μπροστά στην πίεση που ασκεί η εμπορευματική ροή, απότοκο των νέων μορφών ελέγχου και κέρδους μέσω της νεοαποικιακής ανακατάταξης, η εγκαθίδρυση νέων δικτύων νοημάτων που επιβάλλονται βίαια στα προϋπάρχοντα. Στην πραγματικότητα, το πλάνο I.I.R.S.A. και ο εξευγενισμός αποτελούν απόδειξη των νέων μορφών ελέγχου που εγκαθίστανται σε συνέργεια με το εξουσιαστικό αυτό σύμβολο που λέγεται πατρίδα, κεντρικό πυλώνα της κρατικής προπαγάνδας. Αυτή η «πατρίδα», τέκνο μιας 12ης Φλεβάρη που σήμερα παράγει φανατικούς λακέδες, εκφράζεται με την ξενοφοβία και αβαντάρει την κρατική βία.

Χρειάζεται να ανακαλύψουμε εκ νέου τους εαυτούς μας και να εμβαθύνουμε τους δεσμούς εγγύτητας για να επιτεθούμε σε κάθε μορφή εξουσίας και στη βουλιμία της να ελέγξει τα πάντα. Το ξέρουμε πως ποικίλες πρωτοβουλίες και προτάσεις ξεπηδάνε από τις κοινές μας θέσεις, ξεδιπλώνοντας τη δράση τους στα αχανή μήκη και πλάτη που αποζητάνε να ελέγξουν τα κράτη και οι μισθοφόροι τους.

Μέσα από αυτές τις αράδες θέλουμε να διαχύσουμε την πρόταση για μια αναρχική συνάντηση στις 12 Φλεβάρη ενάντια στην προέλαση της ισοπέδωσης. Να μοιραστούμε και να ανταλλάξουμε διαφορετικές μορφές έκφρασης της διάχυσης των αναρχικών ιδεών και πρακτικών. Ταυτόχρονα, θέλουμε να παράξουμε έναν διάλογο σχετικά με όσα μας επηρεάζουν και μας τοποθετούν στις νέες συνθήκες της εξουσίας, τόσο στην αντίσταση, όσο και στην αντεπίθεση. Αυτή η συνάντηση θέλουμε να είναι απελευθερωμένη από καπνό, αλκοόλ, ντρόγκες, ματσισμό, σπισισμό και κάθε εξουσιαστική συμπεριφορά… και ταυτόχρονα να αποτελέσει μια συνάντηση που βασίζεται στον σεβασμό, στον αφουγκρασμό, στην αδερφικότητα και στη διάδραση αναμεταξύ όλων όσων συμμετάσχουν.

Η ανάγκη να παράξουμε καλύτερους τρόπους επικοινωνίας και να εμβαθύνουμε στις διάφορες πτυχές του πολέμου ενάντια στην εξουσία είναι πάντα θεμελιώδης για να διαχύσουμε και να εξαπλώσουμε τον αγώνα για την αναρχία…

στα ισπανικά