Χιλή: Εβδομάδα αγκιτάτσιας για το κλείσιμο όλων των εργαστηρίων πειραμάτων σε ζώα

Μερικές κουβέντες και μετά στο κυρίως θέμα…

Αν και συμμεριζόμαστε την άποψη οτι είναι επικίνδυνο να κατατμούμε την πραγματικότητα σε μερικούς αγώνες, μιας και αυτού του τύπου οι αγώνες οδηγούν αναπόδραστα στο ρεφορμισμό, που το μόνο που κάνει είναι να ισχυροποιεί το υπάρχον σύστημα εκμετάλλευσης, έχουμε επίσης την πεποίθηση ότι πρέπει να δίνουμε προσοχή σε συγκεκριμένους τομείς του συστήματος κυριαρχίας, ώστε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τη λειτουργεία του, και να σχεδιάσουμε τη στρατηγική της μάχης μας.

Σε αυτή την περίπτωση, το να στρέψουμε την προσοχή μας στην εκμετάλλευση των μη ανθρώπινων ζώων και ειδικότερα στα πειράματα γίνεται για διάφορους λόγους. Από τη μία θέλουμε να φέρουμε στο φως την πραγματικότητα των πειραμάτων σε ζώα, ένα ζήτημα ξεχασμένο στις αναλύσεις αυτές που αποζητούν ένα ριζικό μετασχηματισμό της υπάρχουσας πραγματικότητας, και από την άλλη να καταδείξουμε τους άμεσα εμπλεκόμενους σε αυτά τα πειράματα, να καθίσουμε στο σκαμνί τη φήμη τους ως λαμπρών επιστημόνων, μια φήμη που αποκρύπτει το πραγματικό πρόσωπο των δολοφόνων και των υπευθύνων για την εξύμνηση μιας ανθρωποκεντρικής οπτικής του κόσμου, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη της καταστροφής της φύσης και των πλασμάτων που κατοικούν σε αυτή, οδηγώντας τα στην παρακμή της μη ζωής, της εξημέρωσης και της αστικοποίησης που υψώνονται ενάντια στη ζωή, στην αγριοσύνη, στη φυσικότητα.

Θέλουμε επίσης να βγάλουμε στη φόρα και να εκθέσουμε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την γενοκτονία που συντελείται μέσα στα εργαστήρια πειραμάτων σε ζώα σε όλη τη χιλιανή επικράτεια, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στο να δοθεί ένα τέλος στην άποψη ότι η εκμετάλλευση είναι ένα αφηρημένο μέγεθος που ανήκει μόνο στη σφαίρα των ιδεών, και να υποδειχτούν οι ομάδες αυτές των ατόμων και οι σχετικές υποδομές που συνιστούν τους πολιτικούς υπεύθυνους για την αναπαραγωγή αυτής της κατάστασης πραγμάτων.

Περισσότερα για την εβδομάδα αγκιτάτσιας (6-12 Αυγούστου), αλλά και πληροφορίες για συγκεκριμένα καθάρματα που αρέσκονται να τεμαχίζουν ζώα στο όνομα της επιστήμης, μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιο antibioterios.